Reglement TSTA

Klik hier voor het reglement TSTA (2015)

VERZEKERING TREKKERTREK

Deelnemers horen zelf verzekerd te zijn voor de trekkertrek. Mocht de deelnemer niet aantoonbaar verzekerd zijn dan kan de deelnemer de verzekering afnemen bij de vereniging.

In de reglementen staat dat elke deelnemer in de standaardklasse 2 keer mag trekken, echter in Tonden trekken de deelnemers 1 keer, mits ze in de finale staan.

Deelname aan de standaardklasse van trekkertrek is €13,- (mits de deelnemer aantoonbaar verzekerd is voor deelname aan trekkertrekwedstrijden) Deelname zonderverzekering kost €13,- + €7,- verzekering.

Deelname van de sportklasse is gratis (mits de deelnemer aantoonbaar verzekerd is voor deelname aan trekkertrek wedstrijden) Deelname zonder verzekering kost €7,-

Alle deelnemers moeten op de wedstrijd doormiddel van een kopie van het verzekeringsbewijs aantoonbaar verzekerd zijn voor deelname van trekkertrekwedstrijden. Mocht de deelnemer niet zelf verzekerd zijn is het kopen van de verzekering van de vereniging verplicht, anders mag de deelnemer niet mee doen aan de wedstrijd.